هیچ یک از ما به اندازه همه ما باهوش نیست!

تیم ونداد

مدیران ارشد

تیم اجرایی

شقایق مصباح

مدیر گرافیک

رضا اکبری

مدیر فنی

ساناز عمران

مدیر پروژه

هاشم جوادی

برنامه نویس ارشد

سولماز گروسی

طراح سایت

ارمین لطفی

کارشناس

المیرا عابدیان

کارشناس

امیرمحمد دینارایی

کارشناس

محمد اکبری

کارشناس

علیرضا محمدی

کارشناس